Wat doet de brandweerschool?

Brandweerkorpsen, Instellingen en bedrijven die investeren in een duurzame toekomst doen dit via de meerwaarde die opleiding hen kan bieden. Het provinciebestuur van Limburg heeft een multifunctioneel oefenterrein uitgebouwd met als core business het verstrekken van kwaliteits- en veiligheidsbewuste opleidingen met het accent op het omzetten van theorie in praktijk. Hoe je een calamiteit effectief kan bestrijden leer je niet uit boeken, maar wel door realistisch te oefenen.

Het PLOT brandweerschool streeft ernaar om brandbestrijding en hulpverlening zo realistisch mogelijk en betaalbaar te beoefenen.
Het brandweeroefenterrein is er gekomen mede dankzij Europese EFRO-steun. Het cursuscentrum is uitgerust met de modernste technologieën en is – vanzelfsprekend – conform alle milieunormen. Op het oefenterrein trainen kandidaat brandweerlui uit België en brandweerkorpsen van binnen- en buitenland. Daarbuiten worden opleidingen gegeven aan leden van de eerste en tweede interventieploegen van bedrijven, aan personen tewerkgesteld in de overheidssectoren (ziekenhuizen, openbare instellingen, scholen,… ) en kantoorpersoneel. De waaier aan opleidingen omvat onder andere zware trainingen zoals hittetrainingen en inzet van brandweerlui met gevaarlijke stoffen, gebruik van kleine blusmiddelen en praktische tips om je beter te beveiligen tegen brand thuis.