BWSBK2 Bijscholing brandpreventie thuis en in de opvang

Doelgroep – Begeleidsters van kinderdagverblijven en voor- en naschoolse kinderopvang die reeds de  basisopleiding hebben gevolgd.

Leerdoelen

 • herhaling verschillende blustoestellen
 • Oefenen van het ontdekken en correct melden van een beginnende brand
 • Diverse scenario’s blussen van een beginnende brand met de verschillende blusmiddelen
 • Evacuatietechnieken

Inhoud

Korte theorie brandpreventie (ca 1u)

 • Hoe een brand voorkomen?
 • Wat is het verschil tussen reactie bij brand en brandweerstand?
 • Waar zit  passieve brandvoorkoming (bouwkundige voorschriften) in een gebouw en hoe werkt deze (aan de hand van de Codex)
 • Wat betekenen de pictogrammen die her en der voorkomen?
 • Wat zijn voorwaarden aan uitgangen?
 • Wat is het verschil tussen veiligheids- en noodverlichting?
 • Hoe aan actieve brandvoorkoming (housekeeping) doen?
 • de gevaren bij brand, brandbestrijding en evacuatie
 • de bouwkundige brandpreventiemaatregelen
 • organisatie melding, waarschuwing en alarm
 • evacuatieoefening, -plan en hulpmiddelen

Korte praktische herhaling kleine blusmiddelen (ca 1u)

 • Blussen van een vaste stoffen brand met poeder en water
 • Afdekken van bluspop met een branddeken
 • Afdekken van frietketel met een deksel en een dweil
 • Demonstratie van de preventieve werking van schuim
 • Blussen van vloeistof- en gasbranden met CO2-blustoestellen
 • Blussen van vloeistofbranden met poederblustoestellen

Nadruk leggen op evacuatietechnieken (ca 2u)

 • Blindlooptechnieken optreden in lokalen gevuld met (kunstmatige) rook
 • Optreden + SO zoeken en evacueren in lokaal gevuld met rook.

Duur
4 lesuren

Kostprijs
Op aanvraag
Open opleiding mogelijk
Het programma van deze opleiding is gebaseerd op minimum 10 deelnemers.  Bij minder dan 10 deelnemers
kun je aansluiten bij een andere groep.

Offerte-aanvraag: sabine.smets@plotlimburg.be