BWS-AVO Module 8 Basisopleiding interventieploegleider / ademluchtdrager (vierdaagse)

Leerdoel
Gericht op ploegleiders en adjunct-ploegleiders die een tussenkomst bij brand moeten uitvoeren met adembescherming
Kennis en vaardigheden aanleren om op een veilige en doeltreffende manier op te treden bij:

  • een beginnende brand
  • het blussen van een brand
  • het benaderen van een vuurhaard
  • het herkennen en kennen van gevaren
  • een redding

Nadruk leggen op bevelvoering en het gebruik van ademluchtbescherming

Opleidingsaanbod foto 8

 

 

 

 

 

 

Inhoud

Theorie
Brandbestrijding en kleine blusmiddelen
Wijziging Artikel 52 ARAB
Toelichting KB 28 maart 2014  Organisatie en opdrachten interventieploeg
Organisatie van melding, waarschuwing en alarm
Brandvoorkoming
Verbranding  en brandbestrijding
Kennis van verschillende blusmiddelen en blustoestellen
Interventieploeg oprichting
Evacuatie en ontruiming
Adembescherming

Praktijk
Dag 1 – Brandbestrijding, kleine blusmiddelen en preventie deel 1
Dag 2 – Preventie deel 2 en aflegsysteem
Dag 3 – Basisopleiding adembescherming
Dag 4 – Evacuatietechnieken en inzetoefeningen brand met adembescherming

Duur
24 lesuren – 4 dagen

Kostprijs
Op aanvraag
Open opleiding mogelijk
Het programma van deze opleiding is gebaseerd op minimum 6 deelnemers. Bij minder dan 6 deelnemers kun je aansluiten bij een andere groep

Offerte-aanvraag: sabine.smets@plotlimburg.be