BWS-AVO Module 4 Bijscholing brandvoorkoming, brandbestrijding, kleine blusmiddelen en evacuatie

Leerdoel
Praktijkgerichte bijscholing voor personen die de basisopleiding module 2 reeds gevolgd hebben

Inhoud

Theorie
Opfrissing wat is brand?
Toelichting KB 28 maart 2014
Opfrissing verschillende blusmiddelen en blustoestellen met hun werking en gebruik

Praktijk
Blussen vaste stoffenbrand met poeder
Blussen vaste stoffenbrand met water
Blussen labo-opstelling met CO2-blustoestellen
Vloeistofbrand met 1 slachtoffer –> keuze juiste blusmiddel, reactie en deurprocedure toepassen
Computerbrand met 1 slachtoffer –> juiste blusmiddel, reactie en slachtoffer lokaliseren
Frietketelbrand en/of gasbrand met 1 zichtbaar slachtoffer en 1 slachtoffer buiten het gezichtsveld –>
aandacht voor aantal mogelijke aanwezige slachtoffers –> lokaliseren en evacueren

Kleine blusmiddelen

Duur
4 lesuren

Kostprijs
Op aanvraag
Open opleiding mogelijk
Het programma van deze opleiding is gebaseerd op minimum 10 deelnemers.  Bij minder dan 10 deelnemers kun je aansluiten bij een andere groep

Offerte-aanvraag: sabine.smets@plotlimburg.be