BWS-AVO Module 2 Basisopleiding brandvoorkoming, brandbestrijding, kleine blusmiddelen en evacuatie
(conform Bijlage 1 – codex 3 titel 3 betreffende brandpreventie op de arbeidsplaats)

evacuatie

Leerdoel
Basisopleiding
Kennis verwerven van basisbegrippen van brandpreventie.
Voorkomen van brandgevaarlijke situaties
Doeltreffend leren handelen bij brand
Blussen van een beginnende brand met de verschillende blusmiddelen

Inhoud

Theorie (3u)
Wat is brand? (vuurdriehoek) – Voornaamste brandoorzaken
De gevaren bij brand en brandbestrijding
De brandklassen
De verschillende blusmiddelen en blustoestellen met hun werking en gebruik
Housekeeping (actieve brandvoorkoming)
Bouwkundige voorschriften (passieve brandvoorkoming)
Het ontstaan, de ontwikkeling en de uitbreiding van brand
Toelichting Bijlage 1 – codex boek 3 – titel 3  betreffende brandpreventie op de arbeidsplaats
Organisatie en opdrachten interventieploeg
Organisatie van melding, waarschuwing en alarm

Praktijk (4u)
Blussen vaste stoffenbrand met haspel
Blussen vaste stoffenbrand met poederblustoestel
Blussen vloeistofbrand met poederblustoestel
Blussen vloeistofbrand met CO2-blustoestel
Preventieve werking en werking van schuimblustoestel
Frietketelbrand blussen
Blussen van bluspop met branddeken
Evacuatietechnieken – voortbewegen in lokalen gevuld met (kunstmatige) rook
Evacuatie van een slachtoffer uit een gebouw waar rookontwikkeling is

Duur
7 lesuren

Kostprij
Op aanvraag
Open opleiding mogelijk
Het programma van deze opleiding is gebaseerd op minimum 10 deelnemers. Bij minder dan 10 deelnemers kun je aansluiten bij een andere groep.

Offerte-aanvraag: sabine.smets@plotlimburg.be