BWSBK1 Basisopleiding brandpreventie thuis en in de opvang

Doelgroep – Begeleidsters van kinderdagverblijven en voor- en naschoolse kinderopvang die nog geen basisopleiding hebben gevolgd.

Leerdoel

 • Kennismaken met verschillende blustoestellen
 • Leren gebruiken van verschillende blustoestellen
 • Ontdekken en correct melden van een beginnende brand
 • Blussen van een beginnende brand met de verschillende blusmiddelen

Inhoud

Theorie  (2u)

 • Wat is brand? (vuurdriehoek)
 • Wat zijn de gevaren bij brand en brandbestrijding?
 • Welke zijn de verschillende brandklassen?
 • Hoe werken blusmiddelen?
 • Hoe blustoestellen gebruiken?
 • Welke blusmiddelen voor welke branden gebruiken?
 • Hoe kan ik thuis / kinderopvang brand voorkomen?
 • Hoe maak ik mijn huis / kinderopvang veiliger?
 • Hoe een beginnende brand ontdekken en correct melden.
 • Waar plaats ik rookmelders
 • Wat is het verschil tussen veiligheidsverlichting en noodverlichting
 • Gevaren bij het mengen van poetsproducten…
  (heel kort de gevaren vermelden)
 • Wat zijn de voorwaarden aan uitgangen?
 • Wat betekenen de pictogramman die her en der voorkomen

Praktijk (2u)

 • Gebruiken van poederblussers op een vaste stoffen brand.
 • Blussen van een vloeistofbrand met poederblussers
 • Demonstratie van de preventieve werking van schuim
 • Demonstratie van vloeistofbrand met CO2-blustoestellen
 • Gebruik branddeken – blussen van pop
 • Frietketelbrand blussen + demo water op frietketel
 • Evacuatietechnieken – optreden in een lokaal gevuld met rook – hoe evacueren.
  (korte uitleg + ervaren – een effectief evacuatiescenario komt aan bod in de bijscholing)

Afbeeldingsresultaat voor brandbestrijding kinderopvang

Duur
4 lesuren

Kostprijs
Op aanvraag
Open opleiding mogelijk
Het programma van deze opleiding is gebaseerd op minimum 10 deelnemers.  Bij minder dan 10 deelnemers
kun je aansluiten bij een andere groep.

Offerte-aanvraag: sabine.smets@plotlimburg.be