Delta-opleiding – oud brevet brandweerman -> B02

Deze opleiding (DeB0201) start op maandag 6 maart 2023  – voor meer info contacteer inge.truyers@plotlimburg.be

Doelgroep en vereiste voorkennis.
Opleiding bestemd voor de titularissen  van het brevet brandweerman, voorafgaand tot de opleiding tot het behalen van het brevet B02.

Inhoud

Om in aanmerking te komen voor de opleiding B02 volg je de module

  • Hulpverlening 61 lesuren

Hulpverlening
Deze module omvat alle hoofdstukken van de module ‘Hulpverlening’ van de opleiding ‘B01’, met uitzondering van het hoofdstuk ‘Technische hulpverlening wegverkeer niveau 1A’
Deze module omvat 61 lesuren, waarvan 21 lesuren theorie en 40 lesuren koude praktijk

Via deze module verwerft de cursist de nodige competenties voor:

  • beschrijven van het verloop van een interventie op de openbare weg, van een aantal begrippen met betrekking tot mechanica en elektriciteit, de principes en het materiaal voor hulpverlening op de openbare weg alsook de nieuwe technologieën en hun impact op het werk van de hulpverleners.
  • toelichten van reddingen van personen, van de werking van de pompen, van de interventies bij instorting, van de interventies met dieren alsook van het materiaal en de uiteenlopende hulpverleningsinterventies.
  • uitvoeren van hulpverleningsinterventies op de openbare weg met naleving van de beginselen voor de beveiliging van de openbare weg alsook de regels voor hulpverlening, daarbij rekening houdend met de normen inzake mechanica en elektriciteit
  • uitvoeren van reddingen van personen, het inzetten van pompen, interventies bij instorting, interventies met dieren alsook het inzetten van materiaal en de toepassing van de uiteenlopende procedures in het kader van hulpverlening
  • aannemen van veilig gedrag bij hulpverleningsinterventies op de openbare weg
  • kiezen van de geschikte aanpak bij elke concrete situatie
  • kiezen van de middelen en van aangepaste interventieprocedures in het kader van reddingen van personen, van de inzet van pompen, van de interventies bij instorting, van de interventies met dieren en in het kader van uiteenlopende hulpverleningsinterventies