BWS-AVO Module 6  Bijscholing adembescherming

Leerdoel
Periodieke herhalingsoefeningen voor geoefende gebruikers van ademluchttoestellen.
Om een veilige inzet te kunnen behouden  is het belangrijk om noodzakelijke technieken op regelmatige basis bij te scholen.
Mogelijk in functie van de specifieke risico’s van uw bedrijf.


Inhoud

Theorie
Opfrissing van theorie gebeurt tijdens de praktijk

Praktijk
Herhaling op- en afzetprocedure
Basiscontrole toestel
Kennis gebruiksduur ademluchttoestel naar gelang het luchtverbruik
Vervangen van een ademluchttoestel
Oefeningen in het voortbewegen en het oriënteren in ruimten met rook, duisternis of warmte
Zoeken van slachtoffers
Lokaliseren geluidsbron
Uitvoeren van reddingen en evacuaties met minimale hittebelasting

Duur
4 lesuren

Kostprijs
Op aanvraag
Open opleiding mogelijk
Het programma van deze opleiding is gebaseerd op minimum 6 deelnemers.  Bij minder dan 6 deelnemers kun je aansluiten bij een andere groep

Offerte-aanvraag: sabine.smets@plotlimburg.be