Algemene Veiligheidsopleidingen
Open opleidingen 2021

BWS-AVO Module 1 basis brandbestrijding en kleine blusmiddelen

Woensdag 20 januari 2021 – 8:30 tot 12:30 – 2 plaatsen
Donderdag 25 februari 2021 – 12:30 tot 16:30 – VOLZET
Dinsdag 27 april 2021 – 8:30 tot 12:30 – 15 plaatsen
Vrijdag 28 mei 2021 – 8:30 tot 12:30 – 15 plaatsen
Woensdag 16 juni 2021 – 12:30 tot 16:30 – 15 plaatsen
Inschrijvensabine.smets@plotlimburg.be

BWS-AVO Module 2 basis brandvoorkoming, brandbestrijding, kleine blusmiddelen en evacuatie (conform KB 28/03/2014)

Dinsdag 19 januari 2021 – 8:30 tot 16:30 – 14 plaatsen
Maandag 22 februari 2021 – 8:30 tot 16:30 – 14 plaatsen
Maandag 14 juni 2021 – 8:30 tot 16:30 – 15 plaatsen
Inschrijvensabine.smets@plotlimburg.be

BWS-AVO Module 4 bijscholing brandvoorkoming, brandbestrijding, kleine blusmiddelen en evacuatie

Woensdag 24 februari 2021 – 8:30 tot 12:30 – 15 plaatsen
Maandag 8 maart 2021 – 8:30 tot 12:30 – 15 plaatsen
Vrijdag 23 april 2021 – 8:30 tot 12:30 – 15 plaatsen
Inschrijven: sabine.smets@plotlimburg.be

BWS-BK1 – Basisopleiding brandpreventie thuis en in de opvang

Maandag 15 maart 2021 – 18:00 tot 22:00 – 15 plaatsen
Maandag 7  juni 2021 – 18:00 tot 22:00 – 15 plaatsen
Inschrijvensabine.smets@plotlimburg.be

BWS-BK2 – Bijscholing brandpreventie thuis en in de opvang

Maandag 3 mei 2021 – 18:30 tot 22:00 – 15 plaatsen
Donderdag 24 juni 2021 – 18:30 tot 22:00 – 15 plaatsen
Inschrijvensabine.smets@plotlimburg.be