5-jaarlijkse proeven

Het getuigschrift van brandweerduiker heeft een geldigheidsduur van 5 jaar, vanaf de deliberatie die het examen over de laatste module van de opleiding afsluit.

De geldigheidsduur wordt verlengd, met telkens 5 jaar, onder volgende voorwaarden:

  • het slagen in een test georganiseerd door PLOT Brandweerschool of een ander erkend opleidingscentrum
  • het uitvoeren van minstens 6 duiken per jaar in het kader van oefeningen of interventies van de hulpdiensten

Inschrijven via onderstaand inschrijvingsformulier bij Ralf Leesen

Inschrijvingsformulier