OPLEIDING  BO2 – 2022-2023

Startdatum opleiding

Najaar 2022

Module 1 – Bevelvoering – start op dinsdag 20 september 2022 – voor meer info contacteer inge.truyers@plotlimburg.be

Module 2 – Arbeidsveiligheid – start op dinsdag 27 september 2022 –  voor meer info contacteer inge.truyers@plotlimburg.be

Module 3 – Coaching: werken met mensen – start op zaterdag 17 september 2022 –  voor meer info contacteer inge.truyers@plotlimburg.be

Voorjaar 2023

Module 1 – Bevelvoering – start op dinsdag 14 maart 2023 – voor meer info contacteer inge.truyers@plotlimburg.be
 
Module 2 – Arbeidsveiligheid – start op dinsdag 21 maart 2023 – voor meer info contacteer inge.truyers@plotlimburg.be
 

Module 3 – Coaching: werken met mensen –  start op zaterdag 11 maart 2023 – voor meer info contacteer inge.truyers@plotlimburg.be

 

Najaar 2023

Module 1 – Bevelvoering – start op maandag 11 september 2023 – voor meer info contacteer inge.truyers@plotlimburg.be

Module 2 – Arbeidsveiligheid – start op donderdag 21 september 2023 – voor meer info contacteer inge.truyers@plotlimburg.be

Module 3 – Coaching: werken met mensen – start op zaterdag 9 september 2023 – voor meer info contacteer inge.truyers@plotlimburg.be

Doelgroep en vereiste voorkennis.

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet B02, de brandweermannen van een hulpverleningszone die houder zijn van het brevet B01 en de brandweermannen van een hulpverleningszone die houder zijn van het brevet brandweerman en die geslaagd zijn in de delta-opleiding.

Inhoud

Om in aanmerking te komen voor het brevet B02 volg je

 • Bevelvoering (8 lesuren)
 • Arbeidsveiligheid (4 lesuren)
 • Coaching: werken met mensen (18 lesuren)

Totaal: 30 lesuren

Module 1.1. – Bevelvoering

De module geeft de kandidaat-korporaal de nodige competenties om:

 • zich te situeren binnen de hiërarchische lijn als hoofd van een team
 • aan zijn team efficiënt bevelen en instructies te geven met het oog op het concreet uitvoeren van een bevel van een meerdere
 • een beperkte opdracht te leiden en toe te zien op de uitvoering van een bevel en/of opdracht.

Deze module omvat 8 lesuren, waarvan 2 lesuren theorie en 6 lesuren koude praktijk.

Module 1.2. – Arbeidsveiligheid
Deze module geeft de kandidaat-korporaal de nodige competenties voor:

 • het situeren en toelichten van het wetgevingskader inzake de veiligheid en de gezondheid op het werk binnen de omgeving van het basiskader
 • het toepassen van het wetgevingskader inzake de veiligheid en de gezondheid op het werk binnen de omgeving van het basiskader en het aannemen en doen aannemen van gedrag dat de aspecten met betrekking tot veiligheid op het werk op het niveau van het basiskader naleeft.

Deze module omvat 4 lesuren, waarvan 2 lesuren theorie en 2 lesuren koude praktijk

Module 1.3. – Coaching: werken met mensen
De module geeft de kandidaat-korporaal de nodige competenties:

 • voor het beschrijven van communicatie en het gebruik van communicatie in het kader geweldloze communicatie
 • het beheersen van conflicten
 • van coaching en situationeel leidinggeven
 • voor het toepassen van communicatie in het kader van geweldloze communicatie
 • voor het kiezen van een aangepaste communicatie in het kader van geweldloze communicatie

Deze module omvat 18 lesuren, waarvan 12 lesuren theorie en 6 lesuren koude praktijk