Actuele info opleidingen i.k.v. het coronavirus

Omwille van de aanhoudende COVID-19-pandemie is het opleidingsaanbod van de Brandweerschool aangepast en worden alle bedrijfsopleidingen, zoals brandbestrijding en kleine blusmiddelen, stopgezet tot herroeping.

Enkel voor de hulpverleningszones worden de brevetopleidingen B01, en M01 en de module opleidingen Gevaarlijke stoffen, PREV, EVAL en FOROP aangepast verdergezet.

Alle andere voortgezette vormingen op het PLOT worden stopgezet vanaf vrijdag 30 oktober. Aan alle cursisten van deze opleidingen wordt aangeraden het programmarooster regelmatig te raadplegen. Bij wijzigingen in het programmarooster (online les of aangepaste groepen) wordt u altijd op de hoogte gebracht door de coördinator van de opleiding of uw VTO in de zone.

Voor de aanpassingen van het programma van decentrale voortgezette vormingen en het aanbod permanente vormingen in de zone, neemt u contact op met de verantwoordelijke VTO van uw post of zone.

STAND VAN ZAKEN  BREVETOPLEIDINGEN
Contactgegevens opleidingsverantwoordelijke:
Inge Truyers – inge.truyers@plotlimburg.be, telefonisch bereikbaar op 089 849 676.

STAND VAN ZAKEN ATTEST- EN MODULE OPLEIDINGEN
Contactgegevens opleidingsverantwoordelijke:
Ralf Leesen, tel. 089 849 687 (doorgeschakeld toestel), e-mail ralf.leesen@plotlimburg.be

STAND VAN ZAKEN ALGEMENE VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN
Contactgegevens opleidingsverantwoordelijke:
Sabine Smets, tel. 089 849 672 (doorgeschakeld toestel), e-mail sabine.smets@plotlimburg.be 

Terrein

De Brandweerschool biedt opleiding, vorming en training aan in het domein van de brandbestrijding en de dringende hulpverlening. Ze beschikt hiervoor over een multidisciplinair oefenterrein.


De Brandweerschool is erkend dienstverlener van opleidingen voor de KMO-portefeuille. Het erkenningsnummer is DV.O100418.
KMO’s dienen de subsidie uiterlijk veertien dagen na de startdatum van de opleiding aan te vragen.
Hier vindt u de voorwaarden van de KMO-portefeuille.

Brandweer

Voor de opleiding van leden van de openbare hulpdiensten is de Brandweerschool onderworpen aan de door de minister van Binnenlandse Zaken georganiseerde inspectie zoals beschreven in artikel 10 van het KB van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.

Modulaire opleidingen

Specialisatieopleidingen

Permanente Vorming

Federaal geschiktheidsattest

Bedrijven, Organisaties en Openbare diensten

Hoe men een calamiteit effectief kan bestrijden leert men niet uit boeken, maar wel door realistisch te oefenen.
Het PLOT streeft ernaar om brandbestrijding en hulpverlening zo realistisch en betaalbaar mogelijk te beoefenen, ook voor bedrijven en openbare instellingen.

Algemene Veiligheidsopleidingen (AVO)

Algemene Veiligheidsopleidingen op maat (AVM)

Open AVO-opleidingen 2020

Open AVO-opleidingen 2021

*Wij informeren je graag over de thema’s die jou interesseren. In het kader van de Europese privacyregelgeving vind je hier onze disclaimer en privacyverklaring.