Actuele info opleidingen i.k.v. het coronavirus

Het PLOT actualiseert dagelijks haar info in het kader van de corona-maatregelen. Via diverse kanalen (e-mail, social media, …) kondigen we deze updates aan. Hieronder vindt u de meest actuele en enige juiste informatie voor wat betreft de opleidingen van de Brandweerschool, alsook de contactgegevens van onze opleidingsverantwoordelijken.

ALGEMENE RICHTLIJNEN

De algemene richtlijnen inzake de corona-maatregelen vanuit de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid kan u terugvinden via deze link

STAND VAN ZAKEN FGA EN BREVETOPLEIDINGEN

Nieuwe data FGA-proeven

FGA Basiskader
Inschrijven vanaf woensdag 8 april 2020 tot en met maandag 18 mei 2020
Testen in het Nederlands

Competentietest
donderdag 28 mei 2020 – 30 kandidaten
zaterdag 30 mei 2020 – 90 kandidaten

Handvaardigheidstest
– donderdag 28 mei 2020 – 30 kandidaten
– zaterdag 30 mei 2020 – 90 kandidaten
Locatie: Competentietest en handvaardigheidstest worden afgenomen in het PLOT Brandweerschool, Horizonlaan 42, 3600 Genk

Sportproeven – voor de sportproeven dient men zich apart in te schrijven wanneer je geslaagd bent voor de voorgaande proeven
– Zaterdag 6 juni 2020
Locatie: Oefenhal PLOT, Zwarte Goudlaan 1, 3600 Genk

Verlenging sportproeven
– Inschrijven vanaf woensdag 8 april 2020 tot en met maandag 18 mei 2020
– Testen in het Nederlands
– Aantal inschrijvingen: 40 personen
– Datum test: zaterdag 6 juni 2020
Locatie: Oefenhal PLOT, Zwarte Goudlaan 1, 3600 Genk

Inschrijven kan via de website www.ikwordbrandweer.be

Indien u nog vragen heeft betreffende het FGA kunt u ons contacteren via fga@plotlimburg.be of via 089 849 676 (Inge Truyers). 

 

Brevetopleidingen

Voor de brevetopleidingen is er momenteel een algemene opschorting van alle activiteiten die plaatsvinden in het PLOT en dit tot nader bericht. Enkel voor de B01 – deel 1 wordt op dit moment een online aanbod gedaan.
Cursisten van volgende brevetopleidingen kunnen de stand van zaken van hun opleiding steeds raadplegen via ELO bij hun lichting onder de knop “Suggesties voor het verdere verloop van de opleiding gedurende de corona-maatregelen”:
– B01 – deel 1 – september 2019
– B01 – deel 1 – januari 2020
– B01 – deel 2 – januari en februari 2018
– B01 – deel 2 – september 2018
– B01 – deel 2 – januari 2019
– M01 2017
– M01 2018
– M01 2019
– M01 2020

Wat betreft de opleidingen die nog gepland staan, m.n. deltaopleiding, B02, B01-deel 1 september 2020, B01-deel 2 september 2019:
Voor deze opleidingen gaan we in overleg met de hulpverleningszoneszones het verdere verloop bespreken en jullie zo snel als mogelijk hierover iets laten weten.

Contactgegevens voor de brevetopleidingen:
Inge Truyers – inge.truyers@plotlimburg.be, telefonisch bereikbaar op 089 849 676.

Algemene regels rond de uren van online lessen vanuit de zone:
Indien je hierover meer info wenst, gelieve dan contact op te nemen met je zone.

STAND VAN ZAKEN ATTEST- EN MODULE OPLEIDINGEN

Algemene opschorting van alle attest- en module opleidingen die plaatsvinden in het PLOT en dit tot nader bericht.
Momenteel bereiden we een online-aanbod voor van online (decentrale) attest-opleidingen. Deze worden worden in de loop van volgende weken beschikbaar gesteld.
Alle details hieromtrent worden door de VTO-verantwoordelijke van jullie zone gecommuniceerd.

Contactgegevens opleidingsverantwoordelijke:
Ralf Leesen, tel. 089 849 687 (doorgeschakeld toestel), e-mail ralf.leesen@plotlimburg.be.  

STAND VAN ZAKEN ALGEMENE VEILIGHEIDSOPELDINGEN

Algemene opschorting van alle opleidingen die plaatsvinden in het PLOT en dit tot nader bericht. De opleidingsverantwoordelijke zal jullie contacteren van zodra de opleidingen opnieuw ingepland kunnen worden.

Contactgegevens opleidingsverantwoordelijke:
Sabine Smets, tel. 089 849 672 (doorgeschakeld toestel), e-mail sabine.smets@plotlimburg.be.   

 

Het PLOT doet er alles aan om de gevolgen voor de opleidingen zoveel mogelijk te beperken, zowel voor onze cursisten en docenten, als voor het bredere werkveld.

We zijn er ons tegelijk van bewust dat de aanpassingen die we doorvoeren ongemakken met zich meebrengen en willen ons daarvoor verontschuldigen.
Informatie over het coronavirus en tips om gezond te blijven vind je hier

 

 

Terrein

 

 

 

De Brandweerschool biedt opleiding, vorming en training aan in het domein van de brandbestrijding en de dringende hulpverlening. Ze beschikt hiervoor over een multidisciplinair oefenterrein.

 

 


De Brandweerschool is erkend dienstverlener van opleidingen voor de KMO-portefeuille. Het erkenningsnummer is DV.O100418.
KMO’s dienen de subsidie uiterlijk veertien dagen na de startdatum van de opleiding aan te vragen.
Hier vindt u de voorwaarden van de KMO-portefeuille.

Brandweer

Voor de opleiding van leden van de openbare hulpdiensten is de Brandweerschool onderworpen aan de door de minister van Binnenlandse Zaken georganiseerde inspectie zoals beschreven in artikel 10 van het KB van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.

Modulaire opleidingen

Specialisatieopleidingen

Permanente Vorming

Federaal geschiktheidsattest

 

Bedrijven, Organisaties en Openbare diensten

Hoe men een calamiteit effectief kan bestrijden leert men niet uit boeken, maar wel door realistisch te oefenen.
Het PLOT streeft ernaar om brandbestrijding en hulpverlening zo realistisch en betaalbaar mogelijk te beoefenen, ook voor bedrijven en openbare instellingen.

Algemene Veiligheidsopleidingen (AVO)

Algemene Veiligheidsopleidingen op maat (AVM)

Open AVO-opleidingen 2020

Open AVO-opleidingen 2021

 

*Wij informeren je graag over de thema’s die jou interesseren. In het kader van de Europese privacyregelgeving vind je hier onze disclaimer en privacyverklaring.