NB01  

Totaal aantal opleidingsuren = 240 lesuren 

Toelatingsvoorwaarden 

Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet NB01, de stagiairs brandweerman van een hulpverleningszone. 

Agenda 2024 

NB01start op maandag 8 januari 2024 – opleiding is volzet 

Er is een mogelijkheid om modulair in te schrijven: 

 • NB0101 – Welzijn Algemeen –  Start 8 januari 2024  
 • NB0102 – Welzijn Levensreddend handelen – Start 12 november 2024 
 • NB0103 – Welzijn Adembescherming – Start 20 januari 2024 
 • NB0104 – Incident gevaarlijke stoffen – Start 5 oktober 2024 
 • NB0105 – Technische hulpverlening Storm en Salvage – Start 2 september 2024 
 • NB0106 – Technische hulpverlening Verkeer – Start 27 januari 2024 
 • NB0107 – Technische hulpverlening Water – Techniek – Redding van dieren – Start 21 september 2024 
 • NB0108 – Brandbestrijding – Start 20 januari 2024 

NB01start op dinsdag 3 september 2024 

Inschrijvingen open tot en met vrijdag 26 juli 2024 – 36 plaatsen – bij interesse contacteer inge.truyers@plotlimburg.be 

Er is een mogelijkheid om modulair in te schrijven: 

 • NB0101 – Welzijn Algemeen – Start 3 september 2024 
 • NB0102 – Welzijn Levensreddend handelen – Start 2 juni 2025 
 • NB0103 – Welzijn Adembescherming – Start 12 september 2024 
 • NB0104 – Incident gevaarlijke stoffen – Start 12 mei 2025 
 • NB0105 – Technische hulpverlening Storm en Salvage – Start 17 maart 2025 
 • NB0106 – Technische hulpverlening Verkeer – Start 21 september 2024 
 • NB0107 – Technische hulpverlening Water – Techniek – Redding van dieren – Start 24 april 2025 
 • NB0108 – Brandbestrijding – Start 12 september 2024 

NB0101 – Welzijn Algemeen 

Deze module omvat 29 lesuren, waarvan 18 lesuren theorie en 11 lesuren koude praktijk. 

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor: 

 • Het verloop van een interventie op de openbare weg kunnen beschrijven, notie hebben van mechanica en elektriciteit, de werking en het materiaal van technische hulpverlening kunnen omschrijven, de nieuwe technologieën evenals hun impact op het werk van de intervenianten. 
 • De elementen en de principes betreffende de organisatie van de Civiele veiligheid, de principes van arbeidsveiligheid, de principes van radiocommunicatie, de regels van de wegcode die van toepassing zijn op de hulpdiensten, de basispreventie en brandveilig samenleven, het algemeen verloop van een interventie en noties van Incident Command System   kunnen formuleren en verklaren en de materialen, technieken en procedures die van toepassing en ingebruik zijn in deze materies kunnen gebruiken en kennen. 
 • Een interventie op de openbare weg kunnen uitvoeren met respect voor de principes van beveiliging openbare weg. de valbescherming kunnen beschrijven en de materialen, technieken en procedures kunnen gebruiken en toepassen in het kader van koude oefeningen. 
 • De veiligheid bij een interventie op de openbare weg voorop stellen 
 • De werkwijze aanpassen aan de toestand van het incident. 

NB0102 – Welzijn Levensreddend handelen 

Deze module omvat 23 lesuren, waarvan 11 lesuren theorie en 12 lesuren koude praktijk. 

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor: 

 • Correct uitvoeren en toepassen van de algemene beginselen van de interventie (beveiligen, evalueren, informeren en behandelen).  Het slachtoffer ondersteunen totdat er hulp komt en hierbij de gereedschappen, technieken en procedures correct inzetten. 

NB0103 – Welzijn Adembescherming 

Deze module omvat 20 lesuren, waarvan 2 lesuren theorie en 18 lesuren koude praktijk. 

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor: 

 • … heb je een goed inzicht in de fysiologie van de ademhaling en ben je op de hoogte van de gevaren van CO en van cyanide. Je hebt weet van de verschillende soorten lichte adembeschermingsmiddelen en van de functie van de verschillende filters. 
 • ken je grondig de werking van het adembeschermingstoestel met open kringloop. U kent de onderdelen, het werkingsprincipe en de negatieve invloed van de dode en schadelijke ruimte. Verder kent u perfect het verschijnsel van de ademcrisis. De veiligheidsvoorzieningen en de vereisten op het vlak van transport, stockage en onderhoud hebben voor u geen geheimen. 
 • ben je in staat om efficiënt te ademen en een ademcrisis te ondervangen. Je kunt het adembeschermingstoestel omhangen en afleggen, je kunt de drukhouder vervangen en bent in staat om je voort te bewegen met het toestel mits in acht name van de gedragsregels. Je bent bekwaam om de zoekmethodes toe te passen en een slachtoffer te helpen. Ten slotte kan je werken met hulpmiddelen zoals de loodslijnen en het dodemansalarm en kun je gebruik maken van het registratiebord en de bodyguard 

NB0104 – Incident gevaarlijke stoffen 

Deze module omvat 12 lesuren, waarvan 7 lesuren theorie en 5 lesuren koude praktijk. 

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor: 

 • Begrippen met betrekking tot gevaarlijke stoffen te beschrijven, 
 • Het wettelijke kader formuleren voor het gebruik van PBM bij het werken met gevaarlijke stoffen te oplijsten,  
 • Interventieprocedures met gevaarlijke stoffen te verklaren, 
 • Zich aan- en uitkleden met geschikte beschermkledij,  
 • Werktuigen, technieken en procedures in verband met deze stoffen gebruiken in gevalstudies en in ‘koude’ oefeningen, 
 • Geschikte materiaal en procedures kiezen bij interventies met gevaarlijke stoffen 

NB0105 – Technische hulpverlening Storm en Salvage 

Deze module omvat 25 lesuren, waarvan 8 lesuren theorie en 17 lesuren koude praktijk. 

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor: 

 • notie hebben van mechanica en elektriciteit, van de interventies bij instorting, alsook van het materieel en de uiteenlopende hulpverleningsinterventies, 
 • principes van mechanica en elektriciteit, interventies bij instorting, alsook het materieel en de uiteenlopende procedures in het kader van hulpverlening toepassen indien nodig tijdens interventies. 
 • voor het kiezen van de middelen en van aangepaste interventieprocedures in het kader van reddingen van personen, van de inzet van pompen, van de interventies bij instorting, van de interventies met dieren en in het kader van uiteenlopende hulpverleningsinterventies. 

 NB0106 – Technische hulpverlening Verkeer 

Deze module omvat 23 lesuren, waarvan 7 lesuren theorie en 16 lesuren koude praktijk. 

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor: 

 • De werking en het materiaal van technische hulpverlening kunnen omschrijvenen de veiligheidsvoorschriften kennen hiervan. De nieuwe technologieën kennen,  evenals hun impact op het werk van de intervenianten. 
 • Een interventie op de openbare weg kunnen uitvoeren met respect voor de principes van beveiliging openbare weg. De SOP THV kunnen toepassen en de taken van iedere functie kunnen uitvoeren. 
 • De veiligheid bij een interventie op de openbare weg voorop stellen 
 • De werkwijze aanpassen aan de toestand van het incident 

NB0107 – Technische hulpverlening Water – Techniek – Redding van dieren 

Deze module omvat 22 lesuren, waarvan 8 lesuren theorie en 14 lesuren koude praktijk. 

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor: 

 • het toelichten van reddingen van personen, van de werking van de pompen, van de interventies met dieren alsook van het materieel en de uiteenlopende hulpverleningsinterventies, 
 • voor het uitvoeren van reddingen van personen, het inzetten van pompen, interventies met dieren alsook het materieel en de uiteenlopende procedures in het kader van hulpverlening, 
 • voor het kiezen van de middelen en van aangepaste interventieprocedures in het kader van reddingen van personen, van de inzet van pompen, van de interventies met dieren en in het kader van uiteenlopende hulpverleningsinterventies. 

NB0108 – Brandbestrijding 

Deze module omvat 86 lesuren, waarvan 21 lesuren theorie en 33 lesuren koude praktijk en 32 lesuren warme praktijk. 

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor: 

 • De principes van de brandbestrijding, de werking van het brandbestrijdingsmateriaal, het verloop van een interventie, de tactiek van brandbestrijding (incluis de interventieprocedures en de verschillende types van branden) kunnen verklaren en het materiaal, de technieken en de procedures in de praktijk kunnen brengen in koude en warme oefeningen.