B01 – deel 1 & deel 2

Toelatingsvoorwaarden
Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet B01, de stagiairs brandweerman van een hulpverleningszone.

Agenda 2022-2023

B01-deel 2 – start op maandag 24 oktober 2022 – voor meer info contacteer inge.truyers@plotlimburg.be

B01-deel 1 – start op woensdag 11 januari 2023 –
inschrijvingen open tot en met maandag 19 december 2022 – 24 plaatsen – bij interesse contacteer inge.truyers@plotlimburg.be

B01 – deel 1 – start op maandag 6 februari 2023 –
inschrijvingen open tot en met maandag 9 januari 2023 – 24 plaatsen -deze opleiding wordt enkel ingericht wanneer de opleiding van januari 2023 volzet is en er voldoende inschrijvingen zijn – bij interesse contacteer inge.truyers@plotlimburg.be

B01 – deel 2 – start op dinsdag 17 januari 2023 – voor meer info contacteer inge.truyers@plotlimburg.be

Deel 1 = 152 lesuren

Module 1.1. – Administratieve cultuur – Houding en gedrag

Deze module omvat 12 lesuren, waarvan 10 lesuren theorie en 2 lesuren koude praktijk.

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor:

 • het aangeven van de belangrijkste organisatiebeginselen van de brandweerdiensten
 • het kennen van de regels van de wegcode die van toepassing zijn op de brandweerdiensten
 • het kennen van de beginselen inzake radiocommunicatie
 • het kennen van de basisbegrippen inzake brandpreventie
 • het tot stand brengen van een radiocommunicatie
 • het herkennen van de uitrusting ter voorkoming van brand

Module 1.2. – Individuele bescherming

Deze module omvat 36 lesuren, waarvan 6 lesuren theorie en 30 lesuren koude praktijk.

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor:

 • het beschrijven van het wettelijk kader voor het gebruik van de PBM en IAT
 • de soorten PBM en interventiekledij
 • de individuele bescherming
 • de ademhalingsbescherming
 • de bescherming tegen chemische risico’s
 • de bescherming tegen brandwonden
 • de bescherming tegen radioactiviteit
 • de beschermingen bij de verdelging van wespennesten
 • de valbeveiliging
 • voor het aanwenden van de hiermee verband houdende hulpmiddelen
 • technieken en procedures in het kader van koude oefeningen

Module 1.3. – Brandbestrijding – deel 1 (slagen voor het examen van de module ‘individuele bescherming’ is noodzakelijk voor deelname aan deze module)

Deze module omvat 52 lesuren, waarvan 16 lesuren theorie, 20 lesuren koude praktijk en 16 lesuren warme praktijk.

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor:

 • het toelichten van de principes van brandbestrijding
 • de werking van het brandbestrijdingsmateriaal
 • het verloop van een interventie
 • de tactieken voor brandbestrijding met inbegrip van de interventieprocedures en de types brand
 • het aanwenden van de hiermee verband houdende hulpmiddelen
 • technieken en procedures in het kader van koude en warme oefeningen

Module 1.4. – Hulpverlening – deel 1

Deze module omvat 36 lesuren, waarvan 11 lesuren theorie en 25 lesuren koude praktijk.

Via deze opleiding verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor:

 • het beschrijven van het verloop van een interventie op de openbare weg
 • een aantal begrippen met betrekking tot mechanica en elektriciteit
 • de principes en het materiaal voor hulpverlening op de openbare weg
 • de nieuwe technologieën en hun impact op het werk van de hulpverleners
 • het uitvoeren van hulpverleningsinterventies op de openbare weg met naleving van de beginselen voor de beveiliging van de openbare weg en de regels voor hulpverlening, daarbij rekening houdend met de normen inzake mechanica en elektriciteit
 • het aannemen van veilig gedrag bij hulpverleningsinterventies op de openbare weg
 • kiezen van de geschikte aanpak bij elke concrete situatie

Module 1.5. – Fysieke paraatheid (FGA)

Deze module omvat 4 lesuren theorie.

Via deze module verwerven de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor:

 • het opnoemen van de regels voor de DRIL
 • voor de sportieve basis
 • voor de fysieke evaluatie van deze module
 • het uitvoeren van de DRIL-procedures en de oefeningen gelinkt met de sportieve basis
 • een goed besef van de noodzaak van DRIL
 • de noodzaak om als brandweerman actief te sporten

Module 1.6. – Geïntegreerde praktijkoefeningen – deel 1 (alle modules deel 1 moeten behaald worden voor deelname)

Deze module omvat 12 lesuren, waarvan 8 lesuren koude praktijk en 4 lesuren warme praktijk.

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor:

 • de algemene interventieprocedures met gebruik van PBM en ARI
 • het aanwenden van de met de modules 1 tot 4 verband houdende hulpmiddelen, technieken en procedures in het kader van koude en warme oefeningen

Deel 2 = 112 lesuren

Module 1.7. – Brandbestrijding – deel 2

Deze module omvat 23 lesuren, waarvan 1 lesuur theorie, 6 lesuren koude praktijk en 16 lesuren warme praktijk.

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor:

 • het aangeven en gedetailleerd toelichten van het verschil tussen een geventileerde en ondergeventileerde brand
 • het uitvoeren van de DRIL-procedures voor het kunnen inzetten van het materieel en van de technieken en procedures die verband houden met brandbestrijding in het kader van warme en koude oefeningen
 • het zich bewust worden van de noodzaak van de DRIL en van het beheersen van het materieel en van de technieken en procedures die verband houden met brandbestrijding

Module 1.8. – Hulpverlening – deel 2

Deze module omvat 41 lesuren, waarvan 14 lesuren theorie en 27 lesuren koude praktijk.

Met deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor:

 • het toelichten van reddingen van personen
 • de werking van de pompen
 • de interventies bij instorting
 • de interventies met dieren
 • het materieel en de uiteenlopende hulpverleningsinterventies
 • het uitvoeren van reddingen van personen
 • inzetten van pompen
 • interventies bij instorting
 • het materieel en de uiteenlopende procedures in het kader van hulpverlening
 • het kiezen van de middelen en de aangepaste interventieprocedures in het kader van reddingen van personen

Module 1.9. – Gevaarlijke stoffen

Deze module omvat 12 lesuren, waarvan 7 lesuren theorie en 5 lesuren koude praktijk.

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de volgende competenties:

 • begrippen met betrekking tot gevaarlijke stoffen beschrijven
 • het wettelijk kader formuleren voor het gebruik van PBM bij het werken met gevaarlijke stoffen
 • interventieprocedures met gevaarlijke stoffen verklaren
 • aan-en uitkleden met geschikte beschermkledij
 • werktuigen, technieken en procedures in verband met deze stoffen gebruiken in gevalstudies en in ‘koude’ oefeningen
 • geschikt materiaal en procedures kiezen bij interventies met gevaarlijke stoffen

Module 1.10. – Levensreddende handelingen

Deze module omvat 24 lesuren, 12 lesuren theorie en 12 lesuren koude praktijk.

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor:

 • de algemene beginselen van de interventie (secure, te evalueren, te informeren en te behandelen)
 • steun een slachtoffer totdat er hulp komt
 • uitvoeren van gereedschappen
 • technieken en procedures met betrekking tot deze materialen

Module 1.11. – Geïntegreerde praktijkoefeningen – deel 2 (alle modules deel 2 moeten behaald worden voor deelname)

Deze module omvat 12 lesuren warme praktijk.

Via deze module verwerft de kandidaat-brandweerman de nodige competenties voor:

 • de algemene interventieprocedures met gebruik van de PBM en ARI
 • het aanwenden van de met de modules 1 tot 10 verband houdende hulpmiddelen, technieken en procedures in het kader van warme oefeningen