Binnenbrandbestrijding voor (onder)officieren (DM0201)
Specialisatieopleiding

Duur: 18u (attest)

Locatie: PLOT brandweerschool

Kostprijs: vanaf 295 euro per cursist (dagopleiding)  (inclusief interventiepakken/ademlucht/catering)

Data: het programma 2022 wordt zo snel mogelijk gepubliceerd!

Info/inschrijven: brandweerschool@plotlimburg.be

Evaluatie:
Schriftelijke toetsing bij theorie
Permanente evaluatie bij praktijk

Doelstelling
Kennen:
De verschillende soorten blustactiek bij binnenbranden
De verschillende soorten brandfenomenen
Kunnen:
Het lezen van een brand door toepassing van G-RSTV
Leiding geven en aansturen van een ploeg bij binnenbrandbestrijding
Gevaren en brand kunnen inschatten

Inhoud:
Deze module omvat 18 lesuren (12u theorie + 1u koude praktijk + 5u warme praktijk)

Theorie

 • Inleiding
 • Realistisch brandverloop
 • Gevaarlijke brandfenomenen
 • G-RSTV
 • Straalpijptechnieken
 • Tactische ventilatie

Praktijk

 • Vernieuwde kijk op aflegsystemen (O-Bundel)
 • Directe en indirecte blussing
 • Gecombineerde straalpijptechnieken
 • 3 D rookgaskoeling
 • Straalpijptechnieken grote brede ruimten
 • Blustechnieken FO
 • Vorderingstechnieken

Doelgroep en vereiste voorkennis
Lid zijn van het personeel in een openbare hulpdienst
Genieten van de voorafgaande schriftelijk goedkeuring van de overheid waaronder de kandidaat ressorteert om zich voor de opleiding in te schrijven
Minimum houder zijn van de graad sergeant of korporaal met het brevet sergeant bedoeld in artikel 31 van het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende de opleiding van de leden van de openbare diensten