Brandpreventie-adviseur (AT4011)
Specialisatieopleiding

Kan georganiseerd worden in samenspraak met de opleidingscoördinator van elke Limburgse Hulpverleningszone en Ralf Leesen, cel voortgezette vorming, PLOT brandweerschool.

Inhoud
Deze module omvat 12u00 (8u theorie + 4u koude praktijk)

Inschrijvingen
Meer info via ralf.leesen@plotlimburg.be

Onderdeel 1
De functie brandpreventieadviseur
Wat doet de brandpreventieadviseur in de praktijk?

Pedagogische doelstelling:

 • De cursist warm maken voor het uitdragen van brandveiligheid
 • De cursist kent de veiligheidsketen en kan voorbeelden geven van elke stap in de keten
 • De cursist begrijpt hoe brandpreventieadviseur en brandweer met elkaar verbonden zijn.
 • De cursist kent de opdrachten van de brandpreventieadviseur.
 • De cursist kent het gebruik van www.brandpreventieadviseur.be. De cursist weet welke de verschillende instrumenten zijn die door de Federale Overheidsdienst ter beschikking worden gesteld ter ondersteuning van de functie brandpreventieadviseur
  • rookmeldershuis
  • CO-huis
  • Strip “De familie Burn-out bakt het bruin.
  • 3-luik – pancartes
  • Kennisdatabank Binnenlandse Zaken
  • Nieuwsbrief Binnenlandse Zaken
  • speelnietmetvuur.be
  • 14-daagse van de Veiligheid
 • De cursist begrijpt het belang van cijfers en statistiek om brandveiligheid te ondersteunen.
 • De cursist heeft notie van een aantal cijfers uit de brandpreventiemonitor en doden door woningbrand.

Onderdeel 2
Rookmelders

Pedagogische doelstelling:

 • De cursist is overtuigd van het belang van voldoende rookmelders.
 • De cursist kan de werking van een rookmelder, de plaatsing, de soorten batterijen,… vlot uitleggen.
 • De cursist weet waar men de wetgeving ivm rookmelders kan terug vinden.
 • De cursist kan de pancarte ‘waar rookmelders plaatsen’ vlot gebruiken om mensen te overtuigen van het belang van voldoende rookmelders

Onderdeel 3
Vluchtplan
 

Pedagogische doelstelling:

 • De cursist kan de pancarte ‘hoe tijdig je huis verlaten’ vlot gebruiken om mensen te overtuigen om een vluchtplan te bespreken en in te oefenen

Onderdeel 4
Koolstofmonoxide

Pedagogische doelstelling:

 • De cursist kan via het CO-huisje de mogelijke oorzaken van CO en de preventieve maatregelen toelichten op een verstaanbare manier aan een leek.
 • De cursist kent het standpunt van Binnenlandse Zaken rond CO-detectoren

Onderdeel 5
Brandveiligheid in de keuken

Pedagogische doelstelling:

 • De cursist kent het correct gebruik van een blusdeken.
 • De cursist kent het standpunt van Binnenlandse Zaken rond het blusdeken en de dweil.
 • De cursist kan verschillende brandrisico’s en de bijhorende preventieve maatregelen in een keuken opnoemen

Onderdeel 6:
Brandveiligheid per thema

Pedagogische doelstelling:

 • De cursist kent de veilige voorbereiding, veilige aanmaaktips en het veilig opruimen van een BBQ.
 • De cursist kent de risico van elektrische toestellen en de bijhorende brandrisico’s.
 • De cursist kent het belang van zekeringen een elektriciteitskast.
 • De cursist kent het belang van een aardlekschakelaar.
 • De cursist kent de wetgeving rond controle en herkeuring van elektrische installaties.
 • De cursist kent de risico’s van kaarsen, lucifers, sigaretten en aanstekers voor brand.
 • De cursist kent de preventietips om schoorsteenbranden te voorkomen.
 • De cursist kent de algemene richtlijnen op het gebied van aardgas- en gasinstallaties en gasflessen
 • De cursist kent de algemene brandpreventierichtlijnen voor veilige feestdagen.

Onderdeel 7
Brandwonden

Pedagogische doelstelling:

 • De cursist kent de mogelijke oorzaken en graden van verbrandingen. Hij kan deze en EHBO vertellen aan een leek.
 • Hij heeft zicht op de brandwondencentra en organisaties die slachtoffers van brandwonden ondersteunen.

Onderdeel 8
Draagbare brandblussers

Pedagogische doelstelling:

 • De cursist kent de voor- en nadelen van elke type brandblusser.
 • De cursist kent de werking van de brandblussers.
 • De cursist zal steeds het belang van eigen veiligheid en onmiddellijke verwittiging van de brandweer voor de bluspoging onderstrepen in zijn verhaal.

Onderdeel 9
Belastingvermindering en brandverzekering

Pedagogische doelstelling:

 • De cursist is op de hoogte van de stand van zaken mbt belastingvermindering en het belang van een brandverzekering

Onderdeel 10
Woningsprinkler

Pedagogische doelstelling:

 • De cursist kent het bestaan van woningsprinklers

Onderdeel 11
Wat te doen na brand?

Pedagogische doelstelling:

 • De cursist kent de impact van brand op bewoners.
 • De cursist kent de mogelijkheid van infosessie “nazorg bij brand”

Onderdeel 12
Communicatie

Pedagogische doelstelling:

 • Begrijpen wat de basisprincipes van communiceren zijn.
 • In staat zijn een boodschap op een goede manier te kunnen overbrengen en dit naar specifieke doelgroepen toe.
 • Weten hoe men op een correcte manier kan reageren op bepaalde situaties.

Voorkennis en doelgroep

 1. Een uitgesproken interesse hebben voor alles wat te maken heeft met brandpreventie.
 2. Het vooropstellen van een deontologisch correcte houding, waaronder het zich houden aan de geheimhoudingsplicht t.a.v. de veiligheidstoestand van de betrokken burgers en t.a.v. de informatie die wordt ingewonnen bij de bezoeken aan privé-woningen.
 3. Beschikken over de nodige sociale en communicatieve vaardigheden.
 4. Geen activiteiten uitvoeren die strijdig zijn met de rol als brandpreventieadviseur voor woningen.

Maximum aantal deelnemers per sessie: 24 cursisten

Onze opleidingen worden steeds verzorgd door docenten met de nodige theoretische en praktische bagage om kwaliteitsvolle opleidingen te garanderen. Meer info over het functieprofiel van de docent vind je hier..