HRM: Presentatietechnieken (AT-5111)
Attestopleiding

Meer info en inschrijven via Ralf Leesen, opleidingsverantwoordelijke Attest- en moduleopleidingen: ralf.leesen@plotlimburg.be.

Kostprijs
95,00 euro per persoon, per sessie (inclusief broodjesmaaltijd en syllabus)

Inhoud
2-daagse opleiding telkens van 9.00 tot 17.00 uur.
Tijdens deze opleiding gaan we in kleine groep dieper in op het maken én brengen van een goede presentatie.

Dag 1

Theorie presentatievaardigheden
We beginnen met wat basistheorie. “Chambreren” in het onderwerp, zeg maar.

 • verbale en non-verbale communicatie (lichaamstaal, houding, bewegingen, stemgebruik, eigen stijl ontwikkelen…)
 • structuur van een presentatie (hoe voorbereiden, sterke starter – gestructureerd midden – treffend slot)
 • communicatie (doelgroep gerichte inhoud maken, contact maken met publiek, ruis minimaliseren, spreektaal, stijlmiddelen, interactie …)

Theorie visueel scoren met Powerpoint
Powerpoint is geen spiekbriefje, maar een communicatietool die complementair is bij wat je vertelt.

 • powerpointslides leesbaar opmaken
 • gebruik van beelden
 • visuele grafieken en tabellen maken
 • kleuren
 • overgangen
 • focus & eye-attraction

Praktijkoefeningen, basis
Zeven basispunten om je zelfzeker te voelen en dus ontspannen te zijn en ook zo over te komen. En om bijgevolg beter te presenteren.
Want communicatie = begrepen worden + geloofd worden + onthouden worden.

 • oogcontact
 • ondersteunende gebaren
 • ritme en stilte
 • toon en volume
 • verrassingseffect
 • originele point of view + storytelling
 • subtekst

Dag 2

Praktijkoefeningen, uitdieping
Uitdieping van de basisvaardigheden verrassingseffect en originele point of view + storytelling. De deelnemers brengen hun huiswerk mee!

Praktijkoefeningen, gevorderd: werken met eigen presentaties.
De deelnemers werken elk met hun eigen presentaties. Hierin kunnen aan bod komen, afhankelijk van de vastgestelde nood:

 • leiding uitsturen en bepalen wat het publiek moet onthouden, focus
 • spanning en inspanning tijdens presenteren
 • omgaan met publiek en met lastige vragen
 • powerpoint juist gebruiken

en vooral: subtekst. Niet alleen WAT je zegt, maar vooral HOE je het zegt, bepaalt het succes

 

Maximum aantal deelnemers per sessie:
12 cursisten

Data opleiding:
nieuwe data volgen