BWS- AVO Module 3 Bijscholing brandbestrijding en kleine blusmiddelen

Leerdoel
Praktijkgerichte bijscholing voor personen die de basisopleiding module 1 reeds gevolgd hebben

 

 

 

 

 

 

Inhoud

Theorie
Opfrissing wat is brand? (vuurdriehoek)
De verschillende blusmiddelen en blustoestellen met hun werking en gebruik

Praktijk
Blussen vaste stoffenbrand met poederblustoestellen
Blussen vaste stoffenbrand met water
Frietketelbrand blussen
Computerbrand –> juiste blusmiddel kiezen
Blussen labo-opstellingmet CO2-blustoestellen
Vloeistofbrand -> keuze blusmiddel, reactie en deurprocedure toepassen
Uitleg gevaren gassen

Duur
3,5 lesuren

Kostprijs
Op aanvraag
Open opleiding mogelijk
Het programma van deze opleiding is gebaseerd op minimum 12 deelnemers. Bij minder dan 12 deelnemers kun je aansluiten bij een andere groep.


Offerte-aanvraag: 
sabine.smets@plotlimburg.be