Kaart wordt geladen...

Date/Time
Date(s) - 29/05/2015
11:00 - 16:00

Location
PLOT Oefenterrein

Category(ies)


Seminarie 1
Toelichting KB betreffende de brandpreventie op arbeidsplaatsen Op 28 maart 2014 verscheen het nieuwe Koninklijk Besluit betreffende ‘de brandpreventie op arbeidsplaatsen’. Welke zijn nu hiervan precies de consequenties voor bedrijven bijvoorbeeld qua preventie, risico-analyse, bouwkunde, controles en opleidingen? Dhr. H Steeman, directiehoofd ‘toezicht op het welzijn op het werk’ directie Brussel en nationaal coördinator brandpreventie van de Algemene directie Toezicht wel – zijn op het werk (AD TWW), van F.O.D. WASO zal het KB toelichten. Ook PLOT brandweerschool formuleert een antwoord op dit KB d.m.v. de hernieuwde opleiding ‘brandpreventie en kleine blusmiddelen’. Deze opleiding stellen we kort voor.
Deze sessie is vooral op maat van bedrijfsleiders, preventieadviseurs en beleidsmakers

Seminarie 2
Industriële arbeidshygiëne bij de brandweer Brandweermannen sterven jonger! Een gedurfde maar zeer actuele uitspraak. De voorbije jaren gebeurde er heel wat onderzoek naar toxische stoffen die vrijkomen bij brand. Dhr. T. Verminck, procurement specialist van FOD binnenlandse zaken zal deze onderzoeken duiden en dieper ingaan op ‘slimme kledij’ en ‘decontaminatie’.
Deze sessie is vooral op maat van brandweerofficieren, preventieadviseurs en beleidsmakers

Seminarie 3
Bijlage 6 van het KB betreffende de basisnormen voor preventie van brand en ontploffing bij nieuwe gebouwen toegelicht De regelgeving met betrekking tot brandveiligheid van industriële gebouwen is behoorlijk complex. Vooral de praktische vertaling en uitvoering van de voorschriften inzake actieve brandbeveiliging en indeling van industriegebouwen is niet voor de hand liggend. Dhr. S. Vandersanden van de firma Rockwool zal de details van deze bijlage toelichten alsook mogelijke opties i.v.m. compartimente – ring van industriële gebouwen.
Deze sessie richt zich op brandweerofficieren, preventieadviseurs en bedrijfsleiders.

Bookings

Er kunnen geen reservaties meer worden geplaatst voor dit evenement.