Limburg hier groeien ideeën

Uiterlijke kandidatuurstelling: 2020-10-26

Situering

Het PLOT (Provincie Limburg Opleidingen en Trainingen) draagt fundamenteel bij tot een veilig Limburg en creëert een belangrijke toegevoegde waarde door expertise uit het werkveld toegankelijk te maken, samen te werken met zorgvuldig gekozen partners en door zich te specialiseren in diverse domeinen. Daarmee verhoogt het PLOT de slagkracht van de Limburgse partners in openbare veiligheid.

PLOT legt zich toe op opleiding, training en bekwaamheid. Het onderscheidt zich door zijn beroepsgerichte en persoonlijke aanpak. Om structureel klaar te zijn voor de uitdagingen van de toekomst, bouwt PLOT zijn veiligheidscampus in Genk stapsgewijs uit.

De Brandweerschool is actief in het domein van de brandbestrijding en de dringende hulpverlening. De klemtoon ligt op opleiding en training voor de drie Limburgse hulpverleningszones, evenals andere openbare en privésectoren. Ze draagt op veel terreinen bij tot de voorkoming en bestrijding van brand.

Voor de versterking van het opleidingsteam van de Brandweerschool zoekt PLOT twee dynamische nieuwe instructeurs.

Standplaats: Brandweerschool, Horizonlaan 42, 3600 Genk

Functie-inhoud

 • Je ontwikkelt, ondersteunt, begeleidt en geeft op een didactische verantwoorde manier opleidingen aan aspirant-brandweerlui. Dit doe je individueel of in teamverband.
 • Je ontwikkelt lesfiches en cursusmateriaal zowel in de traditionele vormen als multimediaal en in een onlineaanbod. Je bewaakt bovendien de kwaliteit ervan.
 • Je begeleidt cursisten bij de verwerking van de leerstof, face to face en online. Je volgt hun voortgang, geeft feedback op onlineopdrachten, beheert het onlineplatform, …
 • Je volgt de actuele tendensen in de sector van de brandbestrijding, de veiligheid en de didactiek en borgt deze kennis in de organisatie.
 • Je biedt administratieve, logistieke en planningsondersteuning bij het geven van opleidingen.
 • Als vaste instructeur ben jij het inhoudelijk aanspreekpunt voor de freelance instructeurs en cursisten die ondersteuning nodig hebben bij de opbouw, de samenhang en de kwaliteit van de opleiding.
 • Je neemt deel aan de verbetering van de veiligheid en de kwaliteitsuitbouw van het PLOT.

In de functiebeschrijving instructeur Brandweerschool vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties

Toelatingsvoorwaarden

 • Je beschikt over het brevet niveau BO1 (brandweerman) en een bachelordiploma of je beschikt enkel over een brevet niveau BO1 en je slaagt voor een capaciteits- of niveautest.
 • Je beschikt over minimum 5 actieve dienstjaren bij een openbare brandweerdienst.
 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk.
 • Je voldoet aan de vereisten over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Aanbod

 • Voltijds contractuele aanstelling
 • Brutomaandloon: minimum 2.509,94 euro en maximum 4.229,17 euro
 • Flexibele werktijden
 • Fietsvergoeding
 • Interessante verlofregeling (35 dagen)
 • Maaltijdcheques (7,50 euro)
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Multidisciplinaire werkomgeving
 • Mogelijkheden om jezelf te ontplooien
 • Aantrekkelijke pensioenregeling
 • Bokrijkabonnement

Hoe solliciteren?

Stuur je sollicitatiebrief uiterlijk 26 oktober 2020, samen met een uitgebreid cv en een kopie van je diploma, naar de provincie Limburg:

 • per post: Directie HRM, provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 • per e-mail: vacatures@limburg.be.

Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit:

 • een schriftelijke proef
 • een capaciteits- of niveautest
 • een mondelinge proef met presentatie.

De kandidaten moeten 50 % halen op de schriftelijke proef en slagen voor de capaciteits- of niveautest om uitgenodigd te worden voor de mondelinge proef. Ze moeten eveneens 50 % halen op de mondelinge proef en in totaliteit 60 % behalen om geschikt te worden bevonden voor de functie.

Wervingsreserve

Voor deze functie leggen we een wervingsreserve aan. Dit betekent dat je - als je geschikt wordt bevonden en niet meteen aangesteld kunt worden - opgenomen wordt in de wervingsreserve. Deze wervingsreserve is geldig voor minimaal 2 jaar en kan verlengd worden tot maximaal 4 jaar.  Momenteel zijn er twee functies vacant.

Meer info

Voor informatie over de arbeidsvoorwaarden, … kun je terecht bij Rebecca Huysmans,  Directie HRM, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, vacatures@limburg.be, tel.  011 23 78 37.

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je terecht bij Joke Steyvers, joke.steyvers@plotlimburg.be , tel. 089 77 82 90.